e-Podatki

1.2. NFI stracą przywileje podatkowe 2012-02-07


Od przyszłego roku przestanie obowiązywać ustawa o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych. Rząd przyjął w dniu 31 stycznia br. projekt ustawy uchylającej ustawę o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych. NFI utracą w związku z tym m.in. przywileje podatkowe.

Ulgi w podatkach dochodowych dla NFI mogą przynieść finansom publicznym 4,1 mln zł wpływów. Większość trafi do budżetu państwa, samorządy zasili kwota niecałego miliona złotych.

Zmiany są spowodowane tym, że Program Powszechnej Prywatyzacji (PPP) został już zakończony. Narodowe Fundusze Inwestycyjne (NFI) są spółkami działającymi na podstawie Kodeksu spółek handlowych, o różnym składzie akcjonariatu, w tym z udziałem akcjonariuszy będących podmiotami zagranicznymi. Nie jest więc konieczne, by miały specjalny status. Nie są już też uzasadnione zwolnienia podatkowe, tym bardziej że NFI znajdują się w uprzywilejowanej sytuacji w stosunku do innych spółek akcyjnych, co jest niezgodne z zasadą równego traktowania przedsiębiorców.

W projekcie ustawy przyjęto roczny okres ochrony praw nabytych wobec NFI i osób, które nabyły akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych przed wejściem w życie proponowanych zmian. Przez okres przejściowy będzie możliwe zachowanie prawa do zwolnienia z płacenia podatków od dochodów pochodzących z dywidend oraz ze sprzedaży udziałów lub akcji firm wchodzących w skład ich portfela inwestycyjnego.

(Źródło: money; podatki.biz)