e-Podatki

2.2. Rozwój branży motoryzacyjnej hamowany przez podatki 2012-02-07


60 proc. producentów działających w branży motoryzacyjnej uważa, że realizacja nowych inwestycji w nadchodzących 12 miesiącach jest możliwa. Ponad połowa oczekuje, że w najbliższym czasie mogą zwiększyć się rynki zbytu i wielkość sprzedaży w ich przedsiębiorstwach. Jednak aż dwie trzecie jest zdania, że obecny system podatkowy, który ma wpływ na ceny samochodów w Polsce, powinien być zmieniony, aby lepiej stymulować popyt na nowe auta. Takie zmiany, w długiej perspektywie mogłyby również oznaczać większe wpływy do budżetu państwa. Tak wynika z raportu badania sektora motoryzacyjnego w Polsce firmy Deloitte.

Firma doradcza Deloitte już po raz drugi opublikowała raport, który zawiera wyniki analizy najważniejszych zagadnień stojących przed producentami operującymi w branży motoryzacyjnej w Polsce.

Prawie 80 proc. respondentów ocenia negatywnie działający w Polsce obecnie system opodatkowania samochodów wprowadzanych na lokalny rynek – w tym aż 65 proc. uważa, że system oparty na akcyzie powinien zostać zastąpiony innym, bazującym na parametrach ekologicznych. Podobnie jak w roku można ubiegłym zauważyć można niski poziom optymizmu dotyczący szans na wprowadzenie jakichkolwiek zachęt lub ułatwień dedykowanych bezpośrednio dla branży motoryzacyjnej w Polsce. Niemal 80 proc. respondentów ocenia takie działania jako mało prawdopodobne lub zupełnie niemożliwe. Ta kwestia jest o tyle znacząca, że równolegle 65% proc. badanych potwierdza, iż wprowadzenie zachęt lub pomocy skierowanej dla nabywców nowych samochodów w Polsce miałoby znaczący wpływ na polepszenie sytuacji branży w naszym kraju.

„Podjęcie w Polsce działań na rzecz stymulowania zakupu nowych samochodów przyniosłyby korzyści ekonomiczne, nie tylko dla ich użytkowników. Przede wszystkim, w długiej perspektywie, oznaczałoby to zwiększenie wpływów do budżetu państwa z tytułu rozszerzenia zatrudnienia oraz podniesienia nakładów inwestycyjnych podmiotów operujących w branży. Nie bez znaczenia jest fakt, że zastąpienie wysłużonych nierzadko aut nowymi modelami wpłynęłoby na poprawę ochrony środowiska i bezpieczeństwa na drogach. Potwierdzają to także wyniki naszego badania - dwie trzecie osób, które wzięły udział w ankiecie stwierdza, że obecny system fiskalny w Polsce powinien być zmieniony, w ten sposób by promować wymianę parku maszynowego na nowszy bardziej ekologiczny i bezpieczny” – dodaje Marek Turczyński, Partner w Dziale Audytu Deloitte.

(Źródło: Deloitte)