e-Podatki

1.3. Zwrot akcyzy za olej napędowy 2012-01-31


Rolnicy, którzy chcą otrzymać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinni złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych). Pierwszy termin to okres od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r.. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) wystawione od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.

KRUS przypomina, że kolejne wnioski będzie można składać w sierpniu. Do wniosku dołączyć wówczas trzeba będzie dowody zakupu paliwa w okresie 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Limit zwrotu podatku w 2012 r. wynosi: 81,70 zł x liczba ha użytków rolnych. Pieniądze wypłacane będą w terminach: 2–30 kwietnia 2012 r. (w razie złożenia wniosku w pierwszym terminie) i w październiku, jeśli wniosek złożony zostanie w kolejnym terminie. Pieniądze będzie można odebrać w gotówce w urzędzie gminy lub przelewem na rachunek podany we wniosku.

KRUS przypomina, że przy ustalaniu limitu zwrotu nie są uwzględniane grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wyda decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej określono w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17.01.2012 r.

(Źródło: KRUS)