e-Podatki

1.1. Mija termin rozliczenia dla niektórych podatników 2012-01-31


To ostatni dzień na rozliczenie się z urzędem skarbowym dla podatników płacących zryczałtowany podatek od działalności gospodarczej, uzyskujący przychody z najmu, podnajmu lub dzierżawy. PIT-28 można złożyć również przez internet.

Drogą elektroniczną można złożyć również roczne deklaracje o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od podatku, które do 31 stycznia składają podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej (PIT-16A) oraz płacący zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych (PIT-19A).

Deklaracje PIT-28, PIT-16A i PIT-19A można wysłać w systemie e-Deklaracje. Formularze nie wymagają posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Aplikacja dostępna jest na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl. Dowodem złożenia zeznania w tej formie jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Zawiera ono m.in. datę przyjęcia zeznania przez system e-Deklaracje.

W razie popełnienia błędu w formularzu elektronicznie można złożyć też korektę deklaracji.

Ministerstwo finansów przypomina, że "rozliczając się na formularzu PIT-28, można korzystać z przysługujących ulg i odliczeń, przewidzianych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne".

Deklaracje podatnik można złożyć również osobiście w kancelarii urzędu skarbowego lub nadać listem poleconym przez Pocztę Polską. Rozliczenie można też wrzucić do tzw. urzędomatu (urządzenia do przyjmowania dokumentów podatkowych wydającego potwierdzenie ich odbioru) w urzędzie skarbowym lub np. w urzędzie gminy.

(Źródło: PAP)