e-Podatki

2.1. 85 proc. nowych miejsc pracy tworzą małe i średnie firmy 2012-01-24


W latach 2002–2010 w Unii Europejskiej 85 proc. nowych miejsc pracy netto (różnica pomiędzy nowymi a utraconymi miejscami) powstało w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). Liczba ta jest znacznie wyższa niż udział MŚP w całkowitym zatrudnieniu, który wynosi 67 proc. Tak wynika zdanych Komisji Europejskiej.

Zatrudnienie netto w gospodarce przedsiębiorstw w UE znacznie w tym czasie wzrastało, o średnio 1,1 mln nowych miejsc pracy każdego roku (o 1 proc. rocznie). W dużych przedsiębiorstwach wzrost ten wynosił 0,5 proc. Wyjątkiem jest sektor handlowy, w którym zatrudnienie w MŚP wzrastało o 0,7 proc. rocznie w porównaniu z 2,2 proc. w dużych przedsiębiorstwach. Wynika to z silnego wzrostu dużych przedsiębiorstw handlowych, w szczególności zajmujących się sprzedażą, obsługą i naprawą pojazdów silnikowych.

W większości krajów unijnych tworzenie miejsc pracy w sektorze MŚP było w latach 2002–2010 większe niż proporcjonalnie do ich udziału w zatrudnieniu. Najwyższe tempo miała Rumunia (4,9 proc., wobec 3,1 proc. spadku dużych), Bułgaria (3,5 proc., spadek o 0,1 proc.), Słowacja (3,2 proc., spadek o 1 proc.) i Litwa (2,8 proc., -0,3 proc.). Liczba miejsc pracy w sektorze MŚP rosła średniorocznie wolniej niż w dużych w Polsce (wzrost odpowiednio o 1,9 proc. i 2,5 proc.), Słowenii (0,7 versus 1,9 proc.) i Belgii (0,9 proc. versus 1 proc.). Ponadto w Polsce najbardziej zwiększyło się w omawianym okresie zatrudnienie wśród dużych przedsiębiorstw.

Zdecydowana większość nowych miejsc pracy powstaje dzięki nowym firmom (działającym mniej niż 5 lat). Przedsiębiorstwa takie działające w sektorze usług biznesowych tworzą ponad jedną czwartą (27 proc.) nowych miejsc pracy, a najmniej nowo powstałe w sektorze transportu i komunikacji (6 proc.).

(Źrodło: Wnp)