e-Podatki

1.5. Będzie podatek od miedzi i srebra 2012-01-24


W dniu 17 stycznia br. rząd przyjął projekt ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, czyli miedzi i srebra. Państwo ma mieć udział w zyskach z ich eksploatacji.Wprowadzenie tego podatku zapowiedział już w exposé premier Donald Tusk.

Stawki podatkowe mają być ustalane – w oparciu o ceny miedzi i srebra na rynkach oraz kurs złotówki do dolara - odrębnie dla jednej tony wydobytej miedzi oraz dla jednego kilograma wydobytego srebra. Ma to być więc podatek od nadzwyczajnych zysków z wydobycia miedzi i srebra.

Stawki będą wynosić od 0,5 proc. ceny metalu (stawka minimalna) do ok. 35 proc. (stawka maksymalna) przy bardzo wysokich cenach tych metali. W okresie dekoniunktury minimalny podatek (0,5 proc.) będzie niższy od opłat eksploatacyjnych.

Ministerstwo Finansów uważa, że podatek wpłynie pozytywnie na zachowanie równowagi budżetowej i zmniejszenie długu publicznego.

Wprowadzenie tych regulacji jest niezbędne, ponieważ w Polsce udział państwa w zyskach pochodzących z wydobycia surowców mineralnych, w tym rud miedzi i srebra, jest znacznie niższy niż w innych krajach. Udział państwa w zyskach z produkcji rud miedzi w Chile wynosi ok. 57 proc., w Botswanie - 55 proc., w Indonezji - 45 proc., a w Polsce - ok. 20 proc. (głównie z CIT). Ministerstwo Finansów podkreśla, że wypłacana dywidenda nie stanowi daniny publicznej, czyli nie można jej uznać za część należnej państwu renty surowcowej (pobieranej w formie podatków lub innych opłat).

(Źródło: podatki.biz)