e-Podatki

1.2. Czy skarbówka pozna nasze zagraniczne rachunki bankowe? 2012-01-24


Ministerstwo finansów planuje wprowadzić do międzynarodowych umów podatkowych klauzulę, dzięki której będzie mogło pozyskiwać informacje o dochodach Polaków za granicą oraz o zagranicznych rachunkach bankowych. Zmiany dotyczyłyby też umów z rajami podatkowymi. Podjęto już działania mające na celu renegocjowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z: Norwegią, Koreą Płd., Stanami Zjednoczonymi, Holandią, Kanadą, Islandią, Belgią.

Poinformował o tym wiceminister finansów Maciej Grabowski w odpowiedzi na interpelację posła (PiS) Łukasza Zbonikowskiego (nr 680).

Celem renegocjowania umów jest m.in. wprowadzenie do tych umów pełnej klauzuli wymiany informacji podatkowej. Taka klauzula została już wprowadzona np. do wynegocjowanego niedawno protokołu, czyli aneksu do polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego.

Klauzula, oparta na art. 26 Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku, jest efektywnym narzędziem uzyskiwania informacji o dochodach polskich rezydentów uzyskanych za granicą oraz o kwotach przechowywanych na rachunkach bankowych. Resort planuje, że docelowo pełna klauzula wymiany informacji podatkowej znajdzie się we wszystkich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Ministerstwo Finansów prowadzi również prace zmierzające do zawarcia umów o wymianie informacji podatkowych z krajami, które stosują szkodliwe praktyki podatkowe i oferują podatnikom pełną tajemnicę bankową. W najbliższym czasie zawarte zostaną umowy o wymianie informacji podatkowych z takimi krajami jak: Monako, Gibraltar, Kajmany, San Marino, Andora, Wyspy Dziewicze, Bermudy, Liberia, Turks & Caicos Islands, Montserrat, Anquila, Dominika, Grenada, Belize.

W dniu 27 listopada 2011 r. weszła już w życie umowa z wyspą Man, w dniu 2 grudnia 2011 r. została podpisana natomiast umowa z Jersey, a 6 grudnia 2011 r. z Guernsey.

(Źródło: PAP)