e-Podatki

1.4. Zmiany w opodatkowaniu VAT napoi bezalkoholowych 2012-01-17


Ministerstwo Finansów planuje zmodyfikować definicję kategorii importowanych napoi bezalkoholowych (objętych 5% stawką VAT), zawartą w wykazie towarów do celów poboru podatku VAT w imporcie. Zmiana ta została zawarta w projekcie nowelizacji (z 11 stycznia 2012 r.) rozporządzenia w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie. Projekt zakłada również wprowadzenie nowych wymogów jakościowych dla tego napoi bezalkoholowych.

Obecna definicja objaśnienia do kodu CN 2202 obejmuje napoje owocowe, napoje owocowo-warzywne, nektary, napoje warzywne oraz napoje bezalkoholowe, które zawierają tłuszcz mlekowy.

Według projektu z 11 stycznia 2012r., kod CN 2202 (symbol PKWiU 11.07.19.0) będzie obejmować importowane napoje bezalkoholowe – „wyłącznie niegazowane napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego oraz niegazowane napoje zawierające tłuszcz mlekowy”. Takie napoje zostaną objęte 5% stawką podatku VAT. Nowa definicja jest identyczna, jak w przypadku „krajowych” napoi bezalkoholowych.

Projekt zawiera dwa nowe wymogi:

  • by napoje te były niegazowane;
  • by ich skład surowcowy zawierał minimum 20% danego rodzaju soku.
Po wprowadzeniu nowej definicji, będzie ona jednakowa z kategorią krajowych napojów bezalkoholowych (objętych także 5% stawką podatku VAT). Resort finansów tłumaczy, że to wyeliminuje obecną rozbieżność i zarówno napoje krajowe, jak i importowane będą objęte tą samą stawką VAT.

(Źródło: Ministerstwo Finansów, Podatki.biz)