e-Podatki

1.1. Wyższa składka rentowa od 1 lutego 2012r. 2012-01-17


1 lutego 2012 r. wejdzie w życie ustawa z 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2011 roku Nr 291, poz.1706), która wprowadza podwyżkę składki na ubezpieczenie rentowe obciążającej pracodawcę o dwa punkty procentowe (po podwyżce składka rentowa obciążająca pracodawcę wyniesie 6,5%). Obciążenia z tytułu składki rentowej ponoszone przez pracownika pozostały na takim samym poziomie czyli 1,5%.

Od 1 lutego 2012r. składka rentowa wyniesie w sumie 8% podstawy wymiaru i składki w wyższej wysokości należy po raz pierwszy odprowadzić za luty 2012 r.

(Źródło: Infor.pl)