e-Podatki

1.2. Kiedy dochody pracownika rozlicza pracodawca 2012-01-10


Pracodawca może rozliczyć dochody pracownika, jeśli ten ostatni uzyskał dochody u jednego płatnika. Aby skorzystać z tej możliwości rozliczenia, pracownik musi przed 10 stycznia złożyć swojemu płatnikowi oświadczenie PIT-12.

W oświadczeniu (PIT-12) pracownik stwierdza, że przez cały rok podatkowy uzyskiwał dochody u jednego pracodawcy i nie będzie korzystał z ulg podatkowych oraz preferencyjnego rozliczenia swoich dochodów (np. wspólnego opodatkowania dochodów małżonków).

Po złożeniu przez pracownika oświadczenia (PIT-12), płatnik jest zobowiązany do obliczenia rocznego podatku na formularzu PIT-40 i przekazania go do końca lutego podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu.

Jeśli pracownik uzyskiwał dochody opodatkowane wg skali podatkowej z więcej niż jednego źródła, musi rozliczyć się samodzielnie do dnia 30 kwietnia na formularzu PIT-36 lub PIT-37.

Jeśli podatnik osiągnął przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, z kapitałów pieniężnych, z działalności gospodarczej opodatkowanej jednolitą stawką 19% lub przychody opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i został rozliczony przez płatnika, musi złożyć odrębne zeznania przeznaczone do rozliczania tych przychodów.

Jeżeli nawet pracownik skorzysta z rozliczenia przez płatnika, to nie pozbawia go to jednak prawa do złożenia zeznania (PIT-36 lub PIT-37) wg ogólnie obowiązujących zasad. Dotyczy to np. sytuacji, gdy pomimo złożenia oświadczenia (PIT-12), podatnik chce skorzystać z ulg podatkowych i preferencji lub przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)