e-Podatki

1.2. Świadczenie usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób a VAT 2012-01-03


Od dnia 1 stycznia 2012 r. podmioty zagraniczne świadczące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okazjonalne przewozy drogowe osób, autobusami zarejestrowanymi na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski mogą skorzystania z uproszczonej rejestracji i rozliczania podatku od towarów i usług.

Taką możliwość przewidziano w przepisach art.134a–134c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054).

Aby skorzystać z tej szczególnej procedury w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób, przewoźnik powinien złożyć zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania ze szczególnej procedury rozliczania podatku wobec tych usług (VAP-R) do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście drogą elektroniczną za pomocą aplikacji informatycznej. Aplikacja ta jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw finansów publicznych: http://www.mf.gov.pl/index.php?const=6&dzial=5964&wysw=4⊂=sub2.

Po złożeniu zgłoszenia informującego podatnikowi zostanie nadany numer identyfikacyjny na potrzeby wykonywanych przez tego podatnika usług okazjonalnego przewozu na terytorium Polski. Naczelnik potwierdza zidentyfikowanie podatnika jako „podatnika VAT – przewozy okazjonalne” z wykorzystaniem drogi elektronicznej na formularzu VAP-5.

Podatnik zidentyfikowanego jako „podatnik VAT – przewozy okazjonalne” powinien zadbać o to, by kierujący pojazdem w trakcie wykonywania tych przewozów na terytorium Polski mógł okazać wydruk potwierdzenia zidentyfikowania podatnika jako „podatnik VAT – przewozy okazjonalne” (VAP-5).

(Źródło: Ministerstwo Finansów)