e-Podatki

2.1. Świąteczne prezenty od pracodawców a podatek 2011-12-13


Prawie połowa pracowników otrzymuje w okresie świątecznym prezenty od swoich pracodawców w różnych formach (bony świąteczne do zrealizowania w wyznaczonych punktach, upominki rzeczowe, świadczenia pieniężne wypłacane w gotówce lub w postaci kart przedpłaconych, nagrody. Pracodawcy decydują się na określoną formę prezentu, opierając się najczęściej na regulacjach podatkowych.

Monika Zakrzewska, ekspert PKPP Lewiatan, zwraca uwagę, że „w zależności od źródła finansowania lub formy upominku będzie on zwolniony z podatku dochodowego. Część pracodawców decyduje się także na zorganizowanie tzw. Wigilii firmowej, która przyczynia się do silniejszej integracji zespołu, procentującej w przyszłości. Sami pracownicy przedkładają pieniądze nad talony. 90 proc. obdarowanych bonem wolałoby wsparcie finansowe, jako formę wygodniejszą, choć wszyscy zgodnie podkreślają, że „lepszy bon niż nic".

Bony są najpopularniejszą formą wsparcia świątecznego pracowników w urzędach i administracji, pracodawcy prywatni natomiast coraz częściej decydują się na wręczanie upominków rzeczowych lub świadczenia pieniężne. To ostatnie jest bardziej opłacalne i łatwiejsze w realizacji nie tylko dla samych „obdarowanych", ale również dla „darczyńców".

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w 2009 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wręczana pracownikowi gotówka do 380 złotych (nadwyżka podlega opodatkowaniu) jest zwolniona z podatku dochodowego, bon natomiast nawet w tej wysokości już nie. Zwolnienie dotyczy także upominków rzeczowych. Kolejnym atutem jest oszczędność czasu na procedurze naliczania i odprowadzania podatku oraz na zakupie bonów.

Wszystkie formy świadczeń świątecznych mogą być finansowane ze środków obrotowych firmy lub z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zwolnienia z podatku dotyczą tylko tych przeznaczonych na cele socjalne (ZFŚS); dodatkowo ich wartość nie stanowi podstawy wymiaru składek ZUS. Jeżeli natomiast pracodawca przekaże pieniądze ze środków obrotowych, powinien potrącić i zapłacić za pracownika zaliczkę na podatek dochodowy. Aby prezenty świąteczne dla pracowników mogły być sfinansowane ze środków ZFŚS muszą być spełnione trzy warunki:

  • ZFŚS może być wykorzystany wyłącznie na finansowanie działalności socjalnej (udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej) oraz dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych;
  • w regulaminie gospodarowania środkami ZFŚS musi znajdować się zapis pozwalający na wydatkowanie jego środków na tego typu świadczenia – przy czym prezenty muszą być potraktowane jako pomoc rzeczowa, a nie świadczenia okolicznościowe;
  • wartość prezentu musi być zróżnicowana w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika.

(Źródło: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan)