e-Podatki

1.3. Umowa o wymianie informacji w sprawach podatkowych z Guernsey 2011-12-13


W dniu 6 grudnia br. w Londynie podpisano umowę podatkową o wymianie informacji w sprawach podatkowych z wyspą Guernsey.

Zapisy „Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych” oparto na „Modelowej Umowie OECD w sprawie wymiany informacji w sprawach podatkowych”. Umowa spełnia wszystkie standardy OECD w obszarze wymiany informacji podatkowych. Na jej podstawie możliwa jest obustronna wymiana informacji znajdujących się w posiadaniu banków, innych instytucji finansowych oraz od wszelkich osób, m.in. przedstawicieli i zarządców (działających jako pełnomocnicy lub powiernicy). Umowa obejmuje również wymianę informacji dotyczących partnerów spółek cywilnych, prawnych i rzeczywistych właścicieli spółek, zbiorowych programów inwestycyjnych, trustów (funduszy powierniczych), fundacji oraz innych osób, włącznie z danymi na temat wszystkich osób tworzących tzw. łańcuch właścicielski.

Baliwat Guernsey (obejmujący wyspy Guernsey, Alderney i Herm) jest terytorium zależnym Wielkiej Brytanii, która odpowiada za jego obronę oraz sprawy zagraniczne. Za pozostałe sprawy, w tym finanse i kwestie podatkowe, odpowiadają władze lokalne. Baliwat Guernsey formalnie nie jest częścią ani Wielkiej Brytanii, ani Unii Europejskiej.

(Źródło: podatki.biz)