e-Podatki

1.4. Nowe wzory deklaracji PCC 2011-12-06


Od 2012 r. wprowadzone zostaną nowe wzory deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3), deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC-2) oraz informacji o pozostałych płatnikach (PCC-2/A). Zmiany wynikają z projektu nowelizacji rozporządzenia z 25 listopada 2011 r. Ministra Finansów w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zmiany związane są z nowelizacją ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nią od 1 września br. identyfikatorem podatkowym osób fizycznych objętych rejestrem PESEL, które nie prowadzą działalności gospodarczej, lub niebędących podatnikami podatku VAT jest numer PESEL. Dla pozostałych podmiotów identyfikatorem podatkowym pozostaje nadal NIP.

Projektem nowelizacji z 25 listopada zmieniony zostanie § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia ws. sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wzorów deklaracji PCC-3, PCC-2 i informacji PCC-3/A. Zmiany mają charakter redakcyjny. Nowe wzory zawierają także adnotację o możliwości składania deklaracji PCC-3 i PCC-2 przez Internet.

Z obecnie obowiązującego wzoru deklaracji podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) będzie można korzystać maksymalnie do 31 grudnia 2012 r. (lub do wyczerpania nakładów formularzy).

(Źródło: podatki.biz)