e-Podatki

2.1. VAT na ubranka dziecięce 2011-12-06


Od przyszłego roku stawka VAT na ubranka i buty dziecięce ma wzrosnąć z 8 do 23 proc. Fundacja Republikańska zwraca uwagę na to, że niektóre państwa UE (Wielka Brytania, Irlandia) nadal korzystają z zerowej stawki VAT. Organizacja zwróciła się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o tzw. środek specjalny. Wniosek czeka na podpis szefa resortu finansów, Jacka Rostowskiego.

– Nasz wniosek jest nie tylko zgodny z prawem unijnym, ale jest gotowy – wystarczy, że minister złoży podpis i nada list do Brukseli. Straty dla budżetu będą niewielkie, a oszczędności dla rodzin znaczące. – komentuje dr Stanisław Tyszka, dyrektor Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej.

Zdaniem rządu, zniesienie preferencyjnych stawek VAT na ubranka i buty dziecięce jest efektem wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z października 2010 r., który uznał, że polskie przepisy były w tym przypadku sprzeczne z przepisami unijnymi. Podwyższenie stawki VAT do 23 proc. na ubranka i buty dziecięce ma przynieść w przyszłym roku ponadto dodatkowe 160 mln zł.

Fundacja Republikańska zwraca uwagę, że podniesienie stawki VAT znacząco zwiększy obciążenia polskich rodzin, co jest szczególnie istotne w odniesieniu do fatalnych prognoz demograficznych. Fundacja wskazuje, że dla utrzymania zastępowalności pokoleń konieczne jest osiągnięcie wskaźnika dzietności na poziomie 2,1 – tymczasem w ostatniej dekadzie wahał się on pomiędzy 1,22 a 1,40.

(Źródło: podatki.biz)