e-Podatki

1.1. W 2012 r. nowy wzór deklaracji SD-2 2011-12-06


Ministerstwo finansów przygotowało nowy wzór deklaracji SD-2, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. Zmiany są związane z koniecznością dostosowania formularza do nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji podatników. Nowy wzór formularza zawiera projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z 25 listopada 2011 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn.

Od 1 września br. identyfikatorem podatkowym osób fizycznych objętych rejestrem PESEL, które nie prowadzą działalności gospodarczej, lub niebędących podatnikami podatku VAT jest numer PESEL. Dla pozostałych podmiotów identyfikatorem podatkowym pozostaje NIP. Do zmian tych dostosowany ma zostać  § 4 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia ws. pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn oraz załącznik SD-2 – w pozycji 1 deklaracji SD-2 odpowiednio zmieniono opis. W deklaracji usunięto poz. 11 (dotyczy obowiązku zamieszczania przez płatników swego numeru PESEL). Zmianie uległa przez to numeracja kolejnych pozycji formularza. Dodatkowo, we wzorze SD-2 pojawiła się informacja o możliwości składania deklaracji drogą elektroniczną.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)