e-Podatki

1.3. Zmiana polsko-maltańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 2011-12-06


Od dnia 22 listopada 2011 r. obowiązuje Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r.

Protokół usuwa tzw. klauzulę tax sparing, która zezwalała na zaliczenie podatku należnego (w zależności od sytuacji - w Polsce lub na Malcie), podlegającego zapłacie w umawiającym się państwie, jednakże obniżonego lub zaniechanego przez dane państwo na mocy jego przepisów o zachętach podatkowych.

Dodatkowo Protokół rozszerza kategorię zysków pochodzących z eksploatacji statków morskich lub powietrznych o zyski z wynajmu takich statków użytkowanych w transporcie międzynarodowym. Oznacza to, iż takie zyski traktowane będą tak samo, jak zyski z transportu pasażerów lub towarów.

Protokół wprowadza również zmiany w zakresie opodatkowania dywidend, odsetek i należności licencyjnych w relacjach polsko – maltańskich.

Protokół rozszerza Umowę o pełną klauzulę wymiany informacji podatkowych, opartą na artykule 26 Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. Klauzula ta spełnia aktualne standardy krajów OECD w zakresie wymiany informacji podatkowych i stanowi m.in. podstawę do obustronnej wymiany informacji znajdującej się w posiadaniu banków.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)