e-Podatki

1.4. Opodatkowanie metali, węglowodorów i węgla 2011-11-29


W drugim kwartale 2012 r. mają być gotowe propozycje legislacyjne dotyczące opodatkowania wydobycia węglowodorów. Zdaniem ministerstwa finansów nie ma jednak pilnej potrzeby wprowadzenia tego podatku. W pierwszej kolejności wprowadzony będzie podatek od wydobywania złóż metali. Nie ma też pośpiechu z wprowadzaniem podatku od węgla.

Zdaniem wiceministra finansów Macieja Grabowskiego, termin przyspieszenia prac nad podatkiem od węglowodorów zależy od momentu rozpoczęcia przemysłowego wydobycia gazu łupkowego, czyli najwcześniej mógłby to być rok 2015. "Odróżniłbym opodatkowanie wydobycia węglowodorów, czyli gaz, gaz niekonwencjonalny i ropa od wydobycia innych kopalin. Tutaj ze względu na długoletnie kontrakty i sytuację rynkową z pewnością nie ma powodu, żeby teraz nakładać dodatkowe obciążenie na tych, którzy wydobywają np. gaz" - powiedział PAP Grabowski.

Szybciej prace mają przebiegać nad projektem ustawy o podatku od wydobycia metali. W ciągu miesiąca zostanie przesłany do dalszych konsultacji projekt, który pod koniec stycznia lub na początku lutego trafi do Sejmu. Podatek miałby być wprowadzony w drugim kwartale 2012 r. i będzie uzależniony m.in. od zawartości metalu w rudzie i od ceny metalu na giełdzie, a ponieważ cena byłaby przeliczana na złote, to również byłby uzależniony od kursów walutowych.

Zdaniem  Ministerstwa Finansów nie ma pilnej potrzeby wprowadzania podatku od wydobycia węgla. Jako powiedział PAP Maciej Grabowski "jeśli chodzi o węgiel, to musimy pamiętać, że węgiel jest opodatkowany akcyzą, co jest zgodne z dyrektywą unijną. Polska miała derogację do końca bieżącego roku. W przyszłym roku część konsumpcji węgla będzie obciążona akcyzą. Do tego dojdą jeszcze regulacje dotyczące emisji CO2. Trzeba pamiętać, że pośrednio kopalnie węgla kamiennego są obciążone tymi podatkami czy opłatami, i do tego trzeba podchodzić znacznie ostrożniej. Nie ma żadnej nagłej potrzeby w tej chwili - mając na uwadze, że jest akcyza na węgiel i są opłaty na emisję CO2, które pośrednio muszą być uwzględniane w cenie węgla, który trafia do elektrowni - żeby opodatkowywać tę kopalinę".

(Źródło: PAP)