e-Podatki

1.3. PIT-6 lub PIT-6L do końca listopada 2011-11-29


Podatnicy uzyskujący dochody z niektórych rodzajów działalności rolniczej do 30 listopada powinni złożyć w urzędzie skarbowym deklarację o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w 2012 r. – PIT-6 lub PIT-6L.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej (np. uprawy szklarniowe, hodowla drobiu) rozliczają podatek z zastosowaniem norm szacunkowych. Na podstawie deklaracji naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o wysokości zaliczek na podatek dochodowy.

Do 30 listopada podatnicy, którzy chcą wybrać opodatkowanie działów specjalnych produkcji rolnej stawką liniową (lub zrezygnować z opodatkowania tą metodą), powinni złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania. Podatnicy rozpoczynający działalność powinni złożyć deklarację i ewentualnie oświadczenie o wyborze metody liniowej w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności.

(Źródło: Gazeta Prawna)