e-Podatki

2.1. 720 mln zł dzięki zmianom w ulgach podatkowych i becikowym 2011-11-22


Z obliczeń fundacji Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA wynika, że zmiany w ulgach podatkowych i becikowym mogą dać budżetowi ok. 720 mln zł rocznie. Zmiany oznaczają wzrost opodatkowania gospodarstw domowych – 280 tys. rodzin otrzyma wyższe ulgi, a 380 tys. rodzin straci na zmianach.

Zdaniem dyrektora fundacji CenEA Michała Mycka: "Wycofanie internetowej ulgi podatkowej wraz z proponowanymi rozwiązaniami odnoszącymi się do rodzin z dziećmi oznaczać będzie wzrost dochodów budżetu z tytułu PIT w wysokości około 720 mln zł rocznie". Zgodnie z wyliczeniami fundacji, na podniesieniu wartości ulgi dla rodzin "3+" skorzysta około 280 tys. (30 proc. rodzin z trójką lub więcej dzieci), głównie średnio zamożnych i bardziej zamożnych, o dochodach na tyle wysokich, aby mogły dokonać kolejnego odliczenia. Kosztować to będzie budżet 170 mln złotych rocznie. Jeżeli natomiast "becikowe" oraz ulgi podatkowe na dzieci dla rodzin z jednym dzieckiem ograniczone zostaną do rodzin o dochodach poniżej 85 tys. 528 zł rocznie, straci na tym około 380 tys. rodzin. Łączny efekt zapowiedzianych reform w polityce rodzinnej przyniesie sektorowi finansów publicznych oszczędności w wysokości około 250 mln zł rocznie.

Z wyliczeń fundacji wynika, że likwidacja ulgi internetowej przyniesie budżetowi 470 mln zł rocznie, a na wprowadzeniu składki zdrowotnej dla rolników sektor finansów publicznych uzyska dodatkowo około 130 mln zł. Największe korzyści dla sektora finansów publicznych przyniesie podniesienie rentowej składki ubezpieczeniowej o 2 punkty procentowe (wzrost po stronie pracodawcy z 4,5 proc. do 6,5 proc.).

W raporcie odnotowano, że wpływy ZUS z racji podniesienia tej składki wyniosą 7,7 mld zł rocznie. Około 35,4 proc. składek ubezpieczeniowych ZUS po stronie pracodawcy pochodzi od pracodawców z sektora publicznego, dlatego sektor finansów publicznych z tytułu tej podwyżki zyska około 5 mld zł rocznie.

(Źródło: PAP)