e-Podatki

1.1. Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z Wyspą Man 2011-11-22


Z dniem 28 października 2011 r. weszła w życie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym oraz Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych. Już za kilka dni (27 listopada 2011 r.) wejdzie w życie natomiast Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man o wymianie informacji w sprawach podatkowych.

Umowa o wymianie informacji została zawarta w oparciu o Modelową Umowę OECD w sprawie wymiany informacji w sprawach podatkowych, spełnia aktualne standardy OECD w zakresie wymiany informacji podatkowych i stanowi m.in. podstawę do obustronnej wymiany informacji znajdującej się w posiadaniu banków.

Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania przedsiębiorstw operujących w transporcie międzynarodowym rozdziela prawa do opodatkowania dochodów przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne między Polskę a Wyspę Man. Wprowadza ona generalną zasadę opodatkowania zysków takich przedsiębiorstw wyłącznie w państwie, na terytorium którego znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Umowa jest również podstawą do prowadzenia przez administracje obu jurysdykcji procedury wzajemnego porozumiewania się w celu eliminowania przypadków podwójnego opodatkowania w ww. zakresie.

Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych ma zastosowanie do dochodów: z pracy najemnej, wynagrodzeń dyrektorów, dochodów artystów i sportowców, emerytur i rent, dochodów osób pełniących funkcje publiczne oraz studentów. W umowie przyjęto jako metodę unikania podwójnego opodatkowania metodę odliczenia proporcjonalnego.

Teksty umów są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce: Podatki / System podatkowy / Umowy międzynarodowe.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)