e-Podatki

1.2. Nowa deklaracja dla podatku od środków transportowych 2011-11-15


Od 2012 r. zmieniony zostanie wzór deklaracji dla podatku od środków transportowych (DT-1, DT-1/A). Nowe formularze mają być dostosowane do znowelizowanych przepisów ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników. – Tak wynika z opublikowanych w piątek projektów rozporządzeń Ministra Finansów z 7 listopada 2011 r.: w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych oraz zmieniającego rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W uchwalonej w dniu 29 lipca 2011 r. nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustawach zmieniono m.in. treść upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wyrazy „numer identyfikacji podatkowej” zastąpiono wyrazami „identyfikator podatkowy” (PESEL, dla osób które nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, NIP dla pozostałych podmiotów).

Poza dostosowaniem wzoru deklaracji DT-1 do tych zmian, projekt zakłada również aktualizację publikatora ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz skreślenie niektórych pól i zmianę ich numeracji. Podobne zmiany zostały przewidziane dla formularza DT-1/A (załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych zawierający dane na temat poszczególnych przedmiotów opodatkowania).

Wprowadzenie nowych regulacji przewidują: projekt rozporządzenia (z 7 listopada 2011 r.) Ministra Finansów ws. wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych oraz projekt rozporządzenia (z 7 listopada 2011 r.) Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenia ws. deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Oba rozporządzenia wejdą w życie 1 stycznia 2012 r.

Nowe wzory deklaracji DT-1 oraz załącznika DT-1/A znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów.

(Źródło: Ministerstwo Finansów; podatki.biz)