e-Podatki

1.1. Stopy procentowe bez zmian 2011-11-15


Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi więc 4,5 proc. Nie zmieniła się w związku z tym również stawka odsetek od zaległości podatkowych. Zgodnie z 56 § 1 Ordynacji podatkowej stawka odsetek od zaległości podatkowych obliczana jest jako suma 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP plus 2 proc. Stawka ta nie może być jednak niższa niż 8 proc.

Stopy procentowych zmieniono ostatnio w czerwcu br.. RPP podniosła wówczas ich poziom o 25 punktów bazowych – łącznie od początku roku główna stopa procentowa wzrosła już o 100 punktów bazowych. Zdaniem Rady, w średnim okresie inflacja będzie ograniczana przez niższą dynamikę krajowego wzrostu gospodarczego w warunkach zacieśnienia polityki fiskalnej, w tym m.in. poprzez ograniczenie inwestycji publicznych i dokonanego w I połowie 2011 r. podwyższenia stóp procentowych. RPP przewiduje, że zacieśnienie polityki pieniężnej w I połowie br. powinno umożliwić w najbliższym czasie powrót inflacji do celu inflacyjnego.

W ocenie analityków, Rada nie będzie zmieniać stóp procentowych przynajmniej do końca bieżącego roku. W 2012 r. prawdopodobne jest obniżenie stóp.

(Źródło: podatki.biz)