e-Podatki

1.1. Podatek również od lokat z dzienną kapitalizacją 2011-11-08


W przyszłym roku zmienią się przepisy Ordynacji podatkowej. Zmiany zawarte są w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej z dnia 3 listopada 2011 r. i dotyczą przede wszystkim lokat z dzienną kapitalizacją (zwane antypodatkowymi), w których nie nalicza się podatku.

Ministerstwo Finansów szacuje, że wpływy z opodatkowania zysków ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach podatników powinny zwiększyć się o ok. 380 mln zł rocznie – przede wszystkim wskutek opodatkowania lokat z dzienną kapitalizacją. Obecnie banki wykorzystują obowiązującą w Ordynacji podatkowej zasadę zaokrąglania podstawy opodatkowania, aby uniknąć konieczności naliczania podatku od zysków kapitałowych. Jeżeli wypłata skapitalizowanych odsetek nie przekracza 2,49 zł, nie powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Oznacza to, że np. lokata o wartości 18 tys. zł (przy rocznym oprocentowaniu na poziomie 5 proc.) będzie wolna od podatku.

Zgodnie z projektem ustawy z 3 listopada 2011 r., podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku pobieranego od przychodów z tytułu odsetek będą zaokrąglane do pełnych groszy w górę, a nie złotych. Nowy sposób zaokrąglania sprawiłby, że podatek będzie pobierany jednakowo od wszystkich lokat, w tym również z dzienną kapitalizacją odsetek.

Nowe regulacje zaczną obowiązywać po trzech miesiącach od daty ogłoszenia ustawy, czyli najprawdopodobniej w kwietniu 2012 r.

(Źródło: podatki.biz)