e-Podatki

1.3. Fiskus pozyska informacje od Szwajcarii o nieuczciwych podatnikach 2011-11-02


Od przyszłego roku polski fiskus będzie mógł występować do Szwajcarii o informacje na temat nieuczciwych polskich podatników. Umożliwi to protokół do polsko-szwajcarskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, który wszedł w życie 17 października, ale będzie stosowany od 1 stycznia 2012 r. (z wyjątkiem regulacji dotyczących opodatkowania m.in. płatności na rzecz spółek powiązanych, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2013 r.).

Wiceminister finansów Andrzej Parafianowicz podkreślił, że "do tej pory administracja skarbowa nie miała formalnych możliwości weryfikacji nieuczciwych podatników ukrywających nieopodatkowane dochody w bankach szwajcarskich. Umowa polsko-szwajcarska otworzyła drzwi do skutecznej współpracy naszych urzędów w tym zakresie, dlatego będziemy korzystać z tego uprawnienia".

Zgodnie z umową polski resort finansów będzie mógł otrzymać od strony szwajcarskiej informacje o polskich obywatelach, które dotąd objęte były tajemnicą bankową. Jeśli więc po 1 stycznia 2012 r. nieuczciwy polski podatnik ukryje pieniądzy przed polskim fiskusem w szwajcarskim banku, to fiskus będzie mógł pozyskać o tym informacje.

Wiceminister finansów poinformował, że obecnie Polska negocjuje wprowadzenie analogicznych rozwiązań do kilkudziesięciu umów dotyczących podwójnego opodatkowania m.in. z krajami uznawanymi za raje podatkowe.

Zgodnie z protokołem przekazywane informacje będą mogły być wykorzystywane nie tylko w postępowaniach podatkowych, ale także w sprawach związanych ze ściganiem prania brudnych pieniędzy, czy korupcji.

Zgodnie z protokołem fiskus będzie mógł mogli wystąpić do szwajcarskiego fiskusa o informacje tylko na temat dochodów, które zostały uzyskane po 1 stycznia 2012 r. Polski fiskus we wniosku do swojego szwajcarskiego odpowiednika będzie musiał m.in. podać dane osoby lub osób, których dotyczy postępowanie lub dochodzenie; okres, którego ma dotyczyć informacja; wykaz żądanych informacji i powód ich zbierania.

(Źródło: PAP)