e-Podatki

1.2. Świadomy Podatnik Lewiatana 2011-11-02


Małe i średnie przedsiębiorstwa mają trudności w rozumieniu i stosowaniu przepisów podatkowych. Dla 73 proc. główną barierą rozwoju firmy jest nieprzejrzysty i niejednoznaczny system podatkowy, szczególnie w odniesieniu do podatków pośrednich. Jednocześnie najwięcej firm (prawie 53%) wskazuje doradztwo podatkowe, jako usługę, która w największym stopniu byłaby przydatna w firmie. Lewiatan proponuje więc projekt Świadomy Podatnik, który ma pomóc sektorowi MŚP.

Bariery podatkowe są najbardziej obszerną częścią „Czarnej listy barier" Lewiatana publikowanej corocznie od 2002 r. Ta sytuacja nie ulega zmianie pomimo rozwijającej się oferty szkoleniowej i edukacyjnej oraz lepszej dostępności do materiałów informacyjnych (Internet).

Tylko 1 proc. małych i średnich firm rzadko korzysta z profesjonalnego doradztwa podatkowego. Niechętnie też finansują usługi szkoleniowe, które są postrzegane jako drogie. MSP mają trudności z korzystaniem z powszechnie dostępnych poradników internetowych, które posługują się specyficznym językiem prawnym, np. odwołaniami do przepisów i są słabo przystosowane do potrzeb grupy mającej niedostatek wiedzy (np. nie zawierają interpretacji sytuacji trudnych/ niejednoznacznych, z którymi firmy mają najwięcej problemów).

Dużo częściej (30 proc.) stosują strategie podatkowe duże firmy. Firmy te są świadome istnienia alternatywnych rozwiązań w dziedzinie podatków oraz umiejętnie korzystają z doradców, którzy potrafią zaproponować konkretne rozwiązania dopasowane do strategii/ priorytetów firmy (m.in.: zmniejszające ryzyko podatkowe, pozwalające na planowanie i legalną optymalizację obciążeń podatkowych).

W ramach Rady Podatkowej powstała koncepcja realizacji programu zakładającego upowszechnienie wśród MŚP profesjonalnej wiedzy o instrumentach zarządzania podatkami w firmie oraz zbudowanie narzędzi ułatwiających firmom tworzenie i stosowanie strategii podatkowych.

Aby umożliwić również mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, których zasoby są ograniczone dostęp do profesjonalnego doradztwa podatkowego założono Centrum Interwencyjne. W ramach projektu eksperci podatkowi dokonają analizy i przygotują profesjonalne opinie prawne dla 100 przypadków zgłoszonych przez MŚP w zakresie stosowania przepisów podatkowych.

Spośród zgłoszonych problemów wybranych zostanie 30 najtrudniejszych przypadków. Będą to przypadki, które generują największe zagrożenie dla przedsiębiorców, np. z powodu trwającego postępowania podatkowego. Eksperci podatkowi, poza przygotowaniem opinii prawnych, będą wówczas również odpowiedzialni za bezpośrednie wsparcie przedsiębiorcy, tzn. przygotowanie prawidłowej interwencji do organów podatkowych, analizę dokumentacji przedsiębiorstwa na miejscu, wystąpienie z wnioskiem o interpretację podatkową do właściwych organów.

Informacje o projekcie dostępne są na stronie www.radapodatkowa.pl

(Źródło: PKPP Lewiatan)