e-Podatki

1.1. Nowe wzory zaświadczeń CFR-1 i CFR-2 2011-11-02


W projekcie rozporządzenia Ministra Finansów ws. określenia wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe zapowiedziano wprowadzenie nowych wzorów zaświadczeń CFR-1 i CFR-2. Modyfikacja wzorów zaświadczeń wiąże się z obowiązującą od 1 września nowelizacją ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Nowe wzory zaświadczeń CFR-1 i CFR-2 zastąpią obowiązujące obecnie formularze (na podstawie rozporządzenia z 5 kwietnia 2007 r.). Zmiany są związane z uchwaloną pod koniec lipca 2011 r. nowelizacją ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw. Według nowelizacji, od dnia 1 września 2011r. identyfikatorem podatkowym osób fizycznych objętych rejestrem PESEL, które nie prowadzą działalności gospodarczej, lub nie są podatnikami podatku VAT jest numer PESEL. Dla pozostałych podmiotów identyfikatorem podatkowym pozostaje NIP.

W drukach CFR-1 i CFR-2 wprowadzony zostanie nowy standard w obszarze danych identyfikacyjnych:
  • w zaświadczeniu o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji) CFR-1 zmieniono m.in. poz. 4, która będzie brzmiała: "Nazwa pełna, REGON/Nazwisko, pierwsze imię".
  • w zaświadczeniu o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w RP osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności – CFR-2 zmianie ulegnie poz. 2, w której wyrazy "Numer Identyfikacji Podatkowej" zostaną zastąpione wyrazami "Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić)".
(Źródło: podatki.biz)