e-Podatki

1.4. Podatnik musi zostać powiadomiony o piśmie ze skarbówki 2011-10-25


Decyzja została doręczona podatnikowi, jeżeli organ podatkowy potrafi wykazać, że poczta powiadomiła adresata o nadejściu tej decyzji i miejscu, gdzie można je odebrać.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zajmował się sprawą, w której izba skarbowa uznała, że podatnik spóźnił się z wniesieniem odwołania od decyzji urzędu skarbowego. Termin został obliczony na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Uregulowano w nich zasady doręczeń, jeżeli podatnik dwukrotnie nie odbiera awizowanej do niego przesyłki. Jeżeli podatnik nie odbiera pisma, poczta przechowuje je przez 14 dni. W tym czasie dwukrotnie zawiadamia adresata o tym, że pismo jest do odbioru w określonej placówce pocztowej. Jeżeli, mimo dwukrotnego zawiadomienia, adresat nie odbierze pisma, uważa się, że zostało mu ono doręczone 14. dnia przechowywania go na poczcie.

W rozpatrywanej sprawie okazało się jednak, że w aktach brakuje jakiejkolwiek informacji o tym, czy i gdzie listonosz zostawił zawiadomienie o doręczeniu pisma. Zgodnie z Ordynacją podatkową powinien je zostawić w skrzynce pocztowej, a gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata.

WSA uchylił decyzję izby skarbowej ze względu na brak adnotacji w aktach sprawy. W wyroku gdańskiego WSA z 5 października 2011 r. (sygn. I SA/Gd 581/11) uznał, że "w ponownie prowadzonym postępowaniu rzeczą organu będzie, zatem wyjaśnienie, czy skarżący został powiadomiony przez pocztę o doręczeniu pisma".

(Źródło: PAP)