e-Podatki

1.1. Pakiety medyczne dla pracowników opodatkowane 2011-10-25


Wykupione przez pracodawców pakiety świadczeń medycznych powinny być opodatkowane, ponieważ stanowią dla pracowników tzw. nieodpłatne świadczenie. Tak wynika z uchwały podjętej w poniedziałek przez sędziów Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego (w pełnym składzie). Za wyrażonym stanowiskiem opowiedziało się 22 sędziów, a 8 zgłosiło tzw. zdanie odrębne.

NSA w uchwale stwierdził, że "wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...), stanowią dla pracowników uprawnionych do ich wykorzystania nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 tej wymienionej ustawy".

Doradca podatkowy dr Jowita Pustuł, która przed NSA reprezentowała spierającą się z fiskusem spółkę podkreśla, że teraz firmy kupujące pracownikom abonamenty medyczne powinny skorygować wszystkie deklaracje PIT swoich pracowników za pięć lat wstecz i deklaracje ZUS oraz odprowadzić zaległy podatek. Pracownicy, którzy nie pracują już w tych firmach, powinni natomiast sami skorygować stare deklaracje i doliczyć te przychody do umowy o pracę. Jej zdaniem stanowisko NSA zmieni też podejście firm do innych świadczeń dla pracowników, np. do imprez integracyjnych. Dodała, że w ten sposób opodatkować można również postawioną do dyspozycji pracowników np. kawę czy herbatę, dojazdy pracowników do pracy czy wynajęcie dla nich np. hali sportowej.

Sędzia Marek-Zirk Sadowski uzasadniał natomiast, że zakup pakietów jest zdarzeniem prawnym tworzącym konkretną wartość finansową: "Nie wszyscy mają prawo do takich pakietów. Są firmy, które ich nie kupują swoim pracownikom". Jeżeli pracownik sam chciałby zapłacić za opiekę medyczną, musiałby na to zapracować i zapłacić podatek. Kontrowersje budziło ustalenie wartości pakietu otrzymanego przez jednego pracownika w sytuacji, gdy pracodawca wykupił usługi dla wielu pracowników. Zgodnie z ustawą o PIT wartość zakupionych nieodpłatnych świadczeń ustala się według cen zakupu. Sędzia tłumaczył, że "podział tej ceny w relacji do każdego ze wszystkich należących do zbioru uprawnionych może stanowić ustalenie wartości nieodpłatnego świadczenia przypadającego na poszczególnego uprawnionego". Gdyby firma przekazała pracownikowi pieniądze w kwocie odpowiadającej wartości pakietu medycznego na wykupienie abonamentu medycznego, byłby to przychód ze stosunku pracy, który podlegałby opodatkowaniu.

Pracownicy nie mają obowiązku przyjęcia od pracodawcy oferowanej korzyści w postaci pakietu medycznego.

To już kolejna uchwała NSA w sprawie pakietów medycznych. Poprzednia w zapadła w mniejszym (siedmioosobowym) składzie w dniu 24 maja 2010 r. NSA orzekł wówczas, że wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych stanowią dla pracowników uprawnionych do ich wykorzystania nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

(Źródło: PAP)