e-Podatki

2.1. Pracodawcy RP apelują: polski system podatkowy trzeba zbudować od początku 2011-10-25


Z najnowszego raportu Banku Światowego i Międzynarodowej Korporacji Finansowej Doing Business 2012 wynika, że stopień skomplikowania polskiego prawa podatkowego jest bardzi wysoki. Polscy przedsiębiorcy muszą dokonać w ciągu roku 29 płatności związanych z obciążeniami podatkowymi, co zajmuje średnio 296 godzin rocznie. Zdaniem Pracodawców RP konieczność uproszczenia prawa podatkowego nie budzi wątpliwości.

Polska wśród 183 analizowanych państw zajmuje dopiero 128. miejsce. Oznacza to, że od ubiegłego roku spadła o 7 miejsc.

Polscy przedsiębiorcy muszą dokonać w ciągu roku 29 płatności związanych z obciążeniami podatkowymi, co zajmuje średnio 296 godzin rocznie. - Co prawda nastąpiła nieznaczna poprawa w stosunku do ubiegłego roku – udało się skrócić czas konieczny na dokonanie rozliczeń o 29 godzin, ale pogorszenie pozycji w rankingu świadczy o tym, że polskie władze nie dotrzymują kroku innym krajom usprawniającym swój system podatkowy – mówi ekspert Pracodawców RP ds. ekonomicznych, Olga Dzilińska.

Skalę problemu widać zwłaszcza wtedy, gdy porówna się wartości powyższych wskaźników do średniej UE (17 płatności pochłaniających 208 godzin). Obciążenie polskiego przedsiębiorcy stanowi, w porównywanym zakresie, odpowiednio 171 i 142 proc. ciężaru, jaki musi ponieść jego hipotetyczny europejski konkurent.

Kolejnym problemem są nieustanne nowelizacje. Olga Dzilińska przypomina, że tylko od października 2010 r. do końca lipca 2011 r. ustawa o VAT była nowelizowana osiem razy, co dodatkowo obciąża płatników koniecznością ciągłego śledzenia zmian w prawie. Taka konstrukcja prawa podatkowego zmusza przedsiębiorców do korzystania z pomocy wyspecjalizowanych w podatkach kancelarii i firm doradczych, narażając ich na dodatkowe koszty. Co więcej – w gąszczu skomplikowanych i niestabilnych przepisów nierzadko gubią się nawet powołani do jego stosowania urzędnicy. Dlatego, zdaniem Pracodawców RP, konieczność uproszczenia prawa podatkowego nie budzi wątpliwości.

- Kolejne nowelizacje nie są lekiem. System podatkowy należy zbudować od początku w sposób spójny, bazując na nowych dyrektywach: prostoty i przejrzystości. Należy zmniejszyć liczbę płatności i czas, jaki pochłania biurokracja podatkowa. Warto rozważyć likwidację ulg i zastąpienie ich zwiększeniem kwoty wolnej od podatku. Proponowane reformy nie tylko odciążą przedsiębiorców, co może z kolei prowadzić do ich większej aktywności i, w efekcie, pobudzania polskiej gospodarki, lecz także pozwolą na dodatkowe oszczędności w budżecie państwa – mówi Olga Dzilińska.

(Źródło: Pracodawcy RP)