e-Podatki

1.2. Protokół do polsko-szwajcarskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 2011-10-25


W dniu 17 października 2011 r. wszedł w życie Protokół do Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r.

W protokole podpisanym w Warszawie w dniu 20 kwietnia 2010 r., rozszerzono Konwencję o pełną klauzulę wymiany informacji podatkowych, opartą na artykule 26 Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. Klauzula ta spełnia aktualne standardy krajów OECD w zakresie wymiany informacji podatkowych i stanowi m.in. podstawę do obustronnej wymiany informacji znajdującej się w posiadaniu banków.

Protokół wprowadza również zmiany w zakresie opodatkowania dywidend, odsetek i należności licencyjnych w relacjach polsko-szwajcarskich oraz dostosowuje wiele z zapisów Konwencji do aktualnej polityki polskiej w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Treść Protokołu jest dostępna na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce: Podatki / System podatkowy / Umowy międzynarodowe.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)