e-Podatki

2.2. Nowy podatek transakcyjny 2011-10-18


Zdaniem Związku Banków Polskich wprowadzenie w Unii Europejskiej podatku transakcyjnego (Financial Transaction Tax) może doprowadzić do znacznego wzrostu cent usług bankowych oraz przeniesienia niektórych tego typu transakcji poza Unię Europejską. Zwiększy to koszty eksporterów i importerów.

Wprowadzenie podatku jest uzasadniane przez Komisję Europejską m.in. koniecznością odzyskania środków finansowych, które zostały wyasygnowane ze środków publicznych na pomoc bankom w okresie ostatniego kryzysu na rynkach finansowych. Jednak nie we wszystkich krajach UE system bankowy wymagał wsparcia ze strony publicznej (jak choćby w Polsce), stąd też nakładanie dodatkowych ujednoliconych obciążeń fiskalnych na banki we wszystkich krajach Unii Europejskiej może być uznane za rozwiązanie krzywdzące dla znacznej części sektora bankowego.

Podatek ma dotyczyć tylko tych transakcji, w których jedną ze stron jest instytucja finansowa. Zdaniem ZBP takie rozwiązanie będzie prowadzić do nierównych warunków konkurowania na rynku usług finansowych. Podatek będzie stanowił poważne obciążenie fiskalne dla banków. Szacuje się, że hipotetyczne wpływy z tego podatku od polskich instytucji finansowych mogą wynieść nawet kilkanaście miliardów złotych. Największa kwota podatku byłaby naliczana od obrotu obligacjami skarbowymi.

Wątpliwość budzi nakładanie podatku na banki w okresie, w którym jednocześnie prowadzone są prace w UE nad ustanowieniem wyższych wymogów kapitałowych dla banków i w sytuacji, gdy dodatkowy kapitał banków będzie musiał pochodzić głównie z zatrzymania wypracowanych zysków przez same banki.

Projekt dyrektywy w kształcie zaproponowanym aktualnie przez Komisję Europejską zawiera liczne błędy i niejasności, które mogą powodować niższą skuteczność nałożenia tego podatku, zwiększenie kosztów jego poboru oraz istnienie poważnego ryzyka dla podatników wynikającego z nieprawidłowej interpretacji zapisów dyrektywy.

(Źródło: ZBP)