e-Podatki

1.3. Ustawa deregulacyjna bis podpisana 2011-10-18


Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców. Ustawa wprowadza m.in. możliwość wykorzystania zaległego urlopu do 30 września.
Do tej pory zaległy urlop trzeba było wykorzystać do końca pierwszego kwartału w następnym roku, w którym urlop przysługiwał. Teraz pracownik będzie miał czas na to do 30 września.

W ustawie przewidziano również m.in.:

  • możliwość zwolnienia węgla i koksu z akcyzy,
  • skrócenie z 10 do 5 lat okresu przedawnienia należności z tytułu składek wobec ZUS i KRUS,
  • zwolnienie przedsiębiorców z obowiązku publikacji sprawozdania finansowego w dzienniku "Monitor Polski B",
  • umożliwienie niewliczanie zobowiązań z tytułu realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego do długu publicznego i deficytu sektora finansów publicznych,
  • zniesienie obowiązku uzyskiwania opinii rzeczoznawców od BHP w kwestii projektów budowy lub przebudowy obiektów,
  • wydłużenie terminu składania deklaracji na podatek od nieruchomości z 15 stycznia do 31 stycznia.
Wicepremier Waldemar Pawlak szacował oszczędności dla przedsiębiorców i obywateli z tytułu wprowadzenia tej ustawy ma trzy miliardy złotych rocznie. Zapowiedział też, że w najbliższym czasie powstanie projekt kolejnej ustawy deregulacyjnej.

(Źródło: PAP)