e-Podatki

1.1. Wyższe stawki podatku od środków transportowych 2011-10-18


Od 2012 r. wzrosną minimalne stawki podatku od środków transportowych, m.in. samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep, których masa całkowita jest równa lub wyższa niż 12 ton. Tak wynika z projektu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 października br. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r.

Projekt obwieszczenia MF z 5 października został wydany na podstawie art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Od 1 stycznia wzrośnie minimalna wartość stawek dla: samochodów ciężarowych o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton oraz przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę równą lub wyższą niż 12 ton. Nowe stawki minimalne nie dotyczą pojazdów wykorzystywanych do działalności rolniczej przez podatników podatku rolnego.

Jak wynika z załączników do projektu obwieszczenia, minimalne stawki podatku od środków transportowych (określanego drogą uchwały przez radę gminy) będą wyższe o od kilkunastu do nawet kilkuset złotych. Wysokość zależy od masy i liczby osi jezdnych, np. minimalna stawka podatku dla samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 31 ton z 4 osiami jezdnymi (lub więcej) wzrośnie do 1725,68 zł (obecnie – 1550,61 zł), natomiast stawka dla ciągnika siodłowego lub balastowego z innym systemem osi jezdnych (powyżej 40 ton) wzrośnie z 2389,80 zł do 2659,61 zł.

(Źródło: podatki.biz)