e-Podatki

2.1. Urzędy skarbowe powinny częściej korygować deklaracje podatników 2011-10-11


Zdaniem ekspertów podatkowych urzędy skarbowe mogą same korygować niektóre błędy w  deklaracjach podatkowych, ale za rzadko korzystają z takiej możliwości. Administracja skarbowa uważa, że większość błędów nie kwalifikuje się do takich korekt.

Z art. 274 Ordynacji podatkowej wynika, że urzędy skarbowe mogą skorygować deklaracje złożone przez podatnika, jeżeli podatnik popełnił błąd rachunkowy lub inną oczywistą pomyłkę, bądź wypełnił zeznanie niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, a kwota straty, nadpłaty lub zwrotu podatku w wyniku korekty nie przekroczy tysiąca złotych.

Zdaniem ekspertów podatkowych przepis ten pozostaje niemal martwy, ponieważ organy podatkowe za rzadko z niej korzystają.

Rzecznik Prasowy Izby Skarbowej w Warszawie Mirosław Kucharczyk odpiera zarzuty ekspertów podatkowych, twierdząc, że wyrażenie "niewielka ilość" korekt dokonywanych przez urzędy jest względne. Wyjaśnia on, że "w składanych PIT-ach występuje niewielka ilość błędów, jakie zgodnie z przepisami mogą być skorygowane przez urząd skarbowy. Coraz większa liczba zeznań składanych jest elektronicznie i to powoduje, że do urzędu trafiają zeznania poprawne rachunkowo".

Zdaniem rzecznika, nawet jeśli podatnicy przynoszą PIT-y osobiście, to najczęściej wypełniają je za pomocą programów komputerowych, które również sprawdzają poprawność zeznania. Pracownicy urzędów skarbowych sprawdzają pod względem merytorycznym i rachunkowym deklaracje składane w urzędzie. Błędy są od razu poprawiane.


Zgodnie z danymi IS w Warszawie w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Mokotów w 2009 r. dokonano 330 korekt z urzędu, a w 2010 r. - 280. W Urzędzie Skarbowym w Garwolinie w ubiegłym roku takich korekt było 100. Z kolei Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek skorygował w ten sposób 406 deklaracji w 2009 r. i 122 deklaracje w 2010 r.

Także zdaniem naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku Macieja Imielskiego (w latach 2009-2011 urząd ten skorygował łącznie 522 deklaracji) większość stwierdzanych błędów nie kwalifikuje się do korygowania "z urzędu". Imielski uważa, że opinia ekspertów podatkowych, iż urzędy wolą kontrolować podatników niż korygować deklaracje, nie jest trafna.

"Urząd Skarbowy w Płocku skupia działania kontrolne na sprawach, w których istnieje uzasadnione podejrzenie uszczuplenia podatkowego w kwotach znacznie wyższych niż 1 tys. zł" - wyjaśnił.

Zapewnił, że sprawy, w których błędy są małej wartości, a deklaracji nie można skorygować "z urzędu", załatwiane są nie w drodze kontroli podatkowej, a przez wezwanie podatnika do korekty deklaracji wraz z wyjaśnieniem przyczyn tych błędów.

(Źródło: PAP)