e-Podatki

1.3. Nowe wzory zeznań podatkowych 2011-10-11


Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych od 1 stycznia 2012 r. wprowadzone zostaną nowe wzory rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika oraz zeznań o wysokości osiągniętego dochodu.

Zmiany te wynikają z konieczności dostosowania formularzy do zapisów nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowane zostaną: wzór
rocznego obliczenia podatku (PIT-40) oraz wzory zeznań podatkowych (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) i załączników (PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/M, PIT/Z, PIT/G).

W drukach podatkowych składanych przez podatników lub płatników podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną wprowadzone nowe standardy w obszarze danych identyfikacyjnych (identyfikator podatkowy zamiast Numeru Identyfikacji Podatkowej) i danych adresowych (podatnik będzie musiał podać aktualny adres zamieszkania). W informacjach o załącznikach zostaną zlikwidowane pozycje dotyczące formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych.

Zmiany zaczną obowiązywać 1 stycznia 2012 r.

(Źródło: podatki.biz)