e-Podatki

1.1. Odsetki od zaległości podatkowych bez zmian 2011-10-11


W dniu 5 października 2011 r. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Oznacza to, że nie zmienią się również stawki odsetek od zaległości podatkowych.

Zgodnie z art. 56 § 1 ordynacji podatkowej, stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych jest równa sumie 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego plus 2 proc. Stopa kredytu lombardowego wynosi obecnie 6 proc. Stopa procentowa odsetek od zaległości podatkowych wynosi więc nadal 14 proc.

Podatnik, który w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem ureguluje należność, może zastosować obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75 proc. stawki podstawowej. Obniżona stawka odsetek za zwłokę nadal wynosi 10, 5 proc.

Ostatnia zmiana wysokości stawki odsetek od zaległości podatkowych nastąpiła 9 czerwca 2011 r.

(Źródło: PAP)