e-Podatki

1.4. Zaniechanie poboru podatku dochodowego 2011-10-04


Dnia 11 października br. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

Zaniechanie pobierania podatku ma zastosowanie do dochodów uzyskanych z tytułu nieodpłatnego nabycia wartości, praw lub usług, pozostających w związku z produkcją lub handlem bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, pod warunkiem że produkty te zostaną przeznaczone wyłącznie na cele wojskowe.

Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 11 lutego do 31 grudnia 2011 r.