e-Podatki

1.1. Uprawnienia przedsiębiorcy podczas kontroli podatkowej 2011-10-04


Mimo apeli nadal zdarza się, że urzędnicy w trakcie kontroli traktują przedsiębiorców jak potencjalnych przestępców. Pracodawcy RP wskazują na uprawnienia i obowiązki podatnika podczas takiej kontroli.

Przedsiębiorca ma prawo uczestniczyć w takiej kontroli. Może więc wyznaczyć pracownika, który będzie nadzorować przebieg kontroli i udzielać odpowiedzi na pytania urzędników. Jeżeli kontrolowany ma wątpliwości, pracownik nadzorujący może wnioskować o przeprowadzenie dowodu. Wniosek zostanie uwzględniony, jeżeli dowód ten ma faktyczne znaczenie dla całej sprawy. W ciągu trzech dni od wszczęcia kontroli przedsiębiorca może wnieść pisemny sprzeciw dotyczący działań kontrolerów. Zostaną one wstrzymane, ale fiskus będzie mógł zabezpieczyć dowody. Po rozpatrzeniu sprzeciwu urząd wyda postanowienie, w którym stwierdzi, czy kontrola będzie kontynuowana.

Podczas kontroli kontrolowany ma również obowiązki. Kontrolujący musi swobodnie wykonywać swoje działania. Nie można więc ograniczać mu dostępu do dokumentów. Można jednak odnotowywać, z jakimi danymi przedstawiciel fiskusa się zapoznał. Warto również odpowiadać na pytania urzędników, dzięki czmu łatwiej będzie ich można przekonać do swoich argumentów.

(Źródło: Pracodawcy RP)