e-Podatki

1.3. Stawka akcyzy na diesla w 2012 r. będzie znana po 15 października 2011-10-04


Biuro prasowe Ministerstwa Finansów poinformowało, że stawka akcyzy na diesla w 2012 r. będzie znana po 15 października. Analitycy szacują, że opodatkowanie oleju wzrośnie o ok. 20 groszy.

Unijny minimalny poziom opodatkowania oleju napędowego od 1 stycznia 2012 r. będzie wynosił 330 euro na 1000 litrów. Poziom podatku ustala się na podstawie kursu podawanego przez Europejski Bank Centralny z pierwszego roboczego dnia października.

Na wysokość poziomu opodatkowania oleju napędowego składa się stawka podatku akcyzowego oraz stawka opłaty paliwowej, z której wpływy przeznaczone są na budowę dróg i autostrad.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów stawka opłaty paliwowej jest zależna od wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku. Wskaźnik wzrostu cen ustalany jest na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski“, w terminie 15 dni po upływie trzeciego kwartału. "Zatem określenie wysokości opodatkowania akcyzą oleju napędowego może być znane dopiero po ustaleniu ww. wskaźnika i wysokości opłaty paliwowej, tj. po dniu 15 października br." - poinformowano.

Analityczka z BM Reflex Urszula Cieślak wyliczyła, że 1 stycznia 2012 r. opodatkowanie oleju opałowego wzrośnie o blisko 20 gr. Przyjęła kurs euro/złoty ustalony w poniedziałek przez EBC na poziomie 4,3815, co oznaczałoby wzrost obciążeń podatkowych na olej napędowy o 160 zł na 1000 litrów.

(Źródło: PAP)