e-Podatki

2.2. Wygaśnięcie ważności e-podpisu a ważność faktury 2011-09-27


Co się dzieje, jeśli wygasa ważność podpisu elektronicznego, który zastosowano wysyłając e-fakturę? Czy faktura również staje się nieważna? Pracodawcy RP uspokajają: nadal daje ona prawo do rozliczenia się.

Ekspert Pracodawców RP, Emilia Podębska, podkreśla, że sam fakt wygaśnięcia ważności certyfikatu poświadczającego ważność podpisu jest normalny i wynika z charakteru tego narzędzia. Wobec tego może istnieć duża różnica między okresem, w jakim certyfikat jest ważny, a okresem przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zgodnie z interpretacją podatkową z 8 maja 2008 r. dla ważności faktury nie ma znaczenia to, co będzie się dalej działo z podpisem. Istotne jest to, że musi być on ważny w momencie podpisywania faktury.

"Być może dzięki nowym przepisom rozporządzenia, które obowiązują od początku tego roku, tego typu wątpliwości będzie mniej - mówi Podębska i przypomina, że dotychczas faktury elektroniczne musiały być przesyłane przy pomocy tzw. systemu EDI lub wraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nowe regulacje nie są już tak restrykcyjne i umożliwiają uwierzytelnianie faktur za pomocą innych środków. - To bardzo dobra zmiana. Dzięki temu może upowszechnić się obrót fakturami elektronicznymi, zwłaszcza iż nadal nie mamy nowej ustawy o e-podpisach" - dodaje Podębska. Tymczasem obecne rozwiązania w tej kwestii dla wielu przedsiębiorców często okazują się zbyt drogie. Mogą oni jednak wysyłać faktury swoim kontrahentom np. w postaci PDF.

(Źródło: Pracodawcy RP)