e-Podatki

1.2. Od 1 października kolejne e-deklaracje 2011-09-27


Od dnia 1 października 2011 r. deklaracje dotyczące podatku akcyzowego np. od piwa i deklaracje podatku od gier będzie można składać drogą elektroniczną. Kolejne e-deklaracje zostaną wprowadzone od dnia 1 stycznia 2012 r. Możliwość składania drogą elektroniczną deklaracji podatkowych dotyczących podatku akcyzowego, podatku od gier i opłaty paliwowej przewiduje przygotowany przez resort finansów projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z nim od dnia 1 października 2011 r. wejdzie możliwość składania e-deklaracji dotyczących podatku akcyzowego m.in. od alkoholu etylowego, wina, piwa, paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu), samochodów osobowych, tytoniu itd. W ten sposób będzie również można złożyć też deklaracje dla podatku od gier (z wyjątkiem podatników podatku od pokera rozgrywanego w formie turnieju) oraz niektóre załączniki do tych deklaracji.

E-deklaracje, które będzie można składać od 1 października będą miały zastosowanie do rozliczenia za wrzesień 2011 r.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. wprowadzone zostaną e-deklaracje m.in. w sprawie przedpłaty akcyzy, informacje o: alkoholu etylowym, winie, piwie, wyrobach tytoniowych, paliwach opałowych, czy gazie, przechowywanych w składach podatkowych. W przyszłym roku elektroniczną deklarację będą mogli złożyć także płatnicy podatku od gier urządzający turnieje gry pokera, czy podatnicy prowadzących salony gier na automatach oraz urządzający gry na automatach o niskich wygranych.

Sylwia Stelmachowska z biura prasowego Ministerstwa Finansów wyjaśniła, że chociaż przesyłane drogą elektroniczną deklaracje muszą być opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym, to podatnicy mogą korzystać z certyfikatów elektronicznego podpisu kwalifikowanego, wykorzystywanych do podpisywania innych dokumentów: „Nie ma konieczności posiadania osobnego certyfikatu elektronicznego podpisu kwalifikowanego do podpisywania deklaracji akcyzowych i podatku od gier".

(Źródło: PAP)