e-Podatki

2.1. Interpretacja indywidualna nie zawsze ochroni podatnika 2011-09-27


Interpretacja indywidualna jest ważną częścią prawa podatkowego. Jednak nie zawsze chroni podatnika Pracodawcy RP przypominają, że czasem ochrona przysługuje dopiero od czasu, kiedy podatnik uzyska nową interpretację.

Ekspert Pracodawców RP, Emilia Podębska, zwraca uwagę, że „indywidualna interpretacja podatkowa wydawana jest na wniosek zainteresowanego w zakresie dotyczącego go stanu faktycznego, bądź też przyszłych zdarzeń. Musi on w wyczerpujący sposób opisać swoją sytuację, a także wskazać jakie stanowisko w danej kwestii przedstawia“.

Często jednak dochodzi do sytuacji, że wnioskodawca nie zgadza się z uzyskaną decyzją i odwołuje się do sądu. Jeżeli Wojewódzki Sąd Administracyjny uchyli kontrowersyjną interpretację, wydawana jest nowa interpretacja. Musi się ona zgadzać z wydanym wyrokiem. Wydawać by się mogło, że skoro niekorzystna interpretacja została uchylona, a w jej miejsce wydano nową, wówczas ochrona przysługiwać będzie od momentu dostarczenia pierwszej. Zgodnie jednak z wyrokiem WSA, ochrona przysługuje dopiero od czasu, kiedy podatnik uzyska nową interpretację. Jak podkreśla Emilia Podębska, „taka opinia związana jest z brzmieniem przepisów Ordynacji podatkowej, które nie wskazują, aby możliwe było takie „rozciągnięcie” ochrony. Dlatego warto byłoby rozważyć, czy nie jest zasadna zmiana przepisów, bowiem podatnik może się znaleźć w skomplikowanej sytuacji z winy fiskusa. Ważne jest jednak to, że nie ma żadnych przesłanek, aby pociągnąć podatnika do odpowiedzialności za działania, które podjął na podstawie błędnej interpretacji.

(Źródło: Pracodawcy RP)