e-Podatki

1.3. Nowa umowa z Czechami o unikaniu podwójnego opodatkowania 2011-09-20


We dniu 13 września br. Polska podpisała z Czechami nową umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodu. Zastąpi ona Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Warszawie dnia 24 czerwca 1993 r.

Umowę podpisali ambasador Republiki Czeskiej Jan Sechter oraz podsekretarz stanu polskiego Ministerstwa Finansów Maciej Grabowski.

W umowie uregulowano podstawowe zasady współpracy między organami podatkowymi oraz rozdzielono prawa do opodatkowania poszczególnych kategorii dochodów. Nowa umowa ma umożliwić również rozwiązywanie sporów powstających przy interpretacji i stosowaniu jej postanowień, wymianę informacji podatkowych, jak też przeciwdziałanie uchylaniu się od opodatkowania.

Podpisana umowa jest zgodna z aktualną polityką podatkową obu państw i obecną sytuacją gospodarczą w Polsce i Czechach. Wejście w życie nowej Umowy ma stać się ważnym elementem realizacji transparentnej polityki podatkowej i wspierania konkurencyjności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w relacjach polsko-czeskich oraz przyczyni się do dalszego rozwoju dwustronnych stosunków gospodarczych między oboma krajami.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)