e-Podatki

1.1. Ustawa deregulacyjna uchwalona. Od 2012. r. zmiany w interpretacjach ogólnych 2011-09-20


W piątek, 16 września, posłowie uchwalili ostateczny kształt ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (ustawa deregulacyjna bis). Wcześniej Senat zgłosił do niej kilkanaście poprawek uściślających i redakcyjnych, m.in. dotyczących wydawania interpretacji ogólnych. Senat zmienił zapis o tym, że jeśli w dniu złożenia wniosku toczy się postępowanie podatkowe lub postępowanie organu kontroli skarbowej, nie powinno się wydawać interpretacji.

Zgodnie z ustawą deregulacyjną-bis o wydanie interpretacji mogą wnioskować wszystkie podmioty. Senat uściślił zapis przewidujący, że nie wydaje się interpretacji, jeżeli w dniu złożenia wniosku toczy się postępowanie podatkowe lub postępowanie organu kontroli skarbowej albo na decyzję lub postanowienie wniesiono odwołanie lub zażalenie. Uściślono, że dotyczy to spraw, do których odnosi się konkretnie we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej dany podmiot.

Sejm przyjął tzw. ustawę deregulacyjną bis w dniu 19 sierpnia. W dniu 13 września br Senat przyjął do niej 23 poprawki. W piątek, 16 września, posłowie uchwalili ostateczny kształt ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (ustawa deregulacyjna bis). Komisja „Przyjazne Państwo”, po rozpatrzeniu poprawek Senatu, wniosła o przyjęcie 21 spośród nich, a odrzucenie dwóch (poprawki: 14. i 23.). Posłowie poparli te propozycje.
(Źródło: PAP, podatki.biz)