e-Podatki

1.2. Małe zainteresowanie ubezpieczeniem od odpowiedzialności majątkowej urzędników 2011-09-20


Tylko nieliczni pracownicy administracji skarbowej wykupili ubezpieczenie od odpowiedzialności majątkowej, chociaż są szczególnie narażeni na sankcje utraty rocznej pensji z powodu wydania błędnej decyzji.

Sprawdził to "Dziennik Gazeta Prawna". Jest to spowodowane niewielką ofertą rynkową ubezpieczeń od odpowiedzialności majątkowej urzędników (takie produkty oferują tylko Allianz i Ergo Hestia), niewielkie ryzyko rażącego błędu oraz tym, że za ubezpieczenie urzędnik musi zapłacić z własnej kieszeni.

(Źródło: PAP/Gazeta Prawna)