e-Podatki

1.1. Nowe wzory dokumentów w ePUAP 2011-09-13


Ministerstwo Finansów poinformowało o opublikowaniu nowych wzorów dokumentów w repozytorium CRD na platformie ePUAP:
  • wzór nr 2011/09/01/660 - VAT-UE - Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach,
  • wzór nr 2011/09/01/661 - VAT-UEK - Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach.

Wzór każdego dokumentu obejmuje: XML - plik wyróżnika dla wzoru

  • XSD – plik schematu dla wzoru określającego strukturę dokumentu elektronicznego w formacie xml
  • XSL – plik transformaty określającej wygląd dokumentu elektronicznego w formacie xml

W związku z tym na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl w zakładce Formularze zostaną opublikowane w dniu 15 września 2011 r. nowe interaktywne formularze VAT-UE(2)_v1-0E.pdf oraz VAT-UEK(2)_v1-0E.pdf.

Utworzone za pomocą tych formularzy dane XML są zgodne z wymienionymi wyżej wzorami. Dokumenty powstałe w oparciu o te wzory dokumentów będą przyjmowane przez system e-Deklaracje od dnia 15 września 2011 r.

Wzory dokumentów publikowane w CRD ePUAP nie będą już zamieszczane na stronie www.e-deklaracje.gov.pl.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)