e-Podatki

1.4. Małe i średnie firmy będą mogły lokować środki w Funduszu Strefowym 2011-09-06


Małe i średnie przedsiębiorstwa, działające w specjalnych strefach ekonomicznych, zyskają uprawnienie do lokowania środków finansowych w Funduszu Strefowym. Zmiany wynikają z projektu Rady Ministrów z 12 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego.

Rozporządzenie określa sposób i terminy przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od podatników, w części w jakiej wpływy te są przeznaczone na Fundusz Strefowy, a także wzór informacji o rozliczeniu podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Zmiany obejmą przedsiębiorców działających na terenie tzw. specjalnych stref ekonomicznych na podstawie zezwoleń uzyskanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., którzy utracili prawo do zwolnień, otrzymując za to uprawnienie do lokowania środków finansowych na rachunku Funduszu Strefowego. Zgodnie z projektem oprócz obecnych uprawnionych prawo to zyskają także mali i średni przedsiębiorcy. Uprawnienie do lokowania środków finansowych w Funduszu Strefowym otrzymają odpowiednio w terminie: małe przedsiębiorstwa – od 1 stycznia 2012 r.; średnie przedsiębiorstwa – od 1 stycznia 2011 r. Nowe przepisy dotyczą również dużych przedsiębiorstw, które objęte były dotychczas obowiązującym rozporządzeniem.

Wpływy podatkowe będą gromadzone na rachunku Funduszu Strefowego, utworzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego. Zgromadzone środki będą przeznaczone na wsparcie nowych inwestycji. Po sześciu latach (od momentu ustanowienia danej strefy) niewykorzystane przez przedsiębiorców środki zasilą budżet państwa.

(Źródło: Podatki.biz)