e-Podatki

1.1. Czy podatek Belki zostanie zniesiony? 2011-09-06


Na posiedzeniu w poniedziałek Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się pomysłem częściowego zniesienia tzw. podatku Belki. Ministerstwo Gospodarki zaproponowało, by zwolnić z niego zyski z obligacji skarbu państwa oraz z długoterminowych lokat.

Komitet Stały Rady Ministrów zaopiniuje również projekt PiS dotyczący zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczący zwolnienia z opodatkowania odsetek oraz innych przychodów ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Negatywne stanowisko do propozycji PiS zgłosiło również Ministerstwo Finansów Ministerstwo Gospodarki proponuje zniesienie podatku Belki dla lokat dłuższych niż rok.

Zdaniem wiceministra gospodarki Mieczysława Kasprzaka "Pozwoliłoby to na zmobilizowanie obywateli do większego oszczędzania, bo mieliby tu korzyści. Z kolei bankom pozwoliłoby to na zgromadzenie większych środków, wynikających ze wzrostu skłonności obywateli do oszczędzania. To z kolei przełożyłoby się na większą elastyczność przy udzielaniu kredytów". Jego zdaniem, krótkookresowe oszczędności nie przynoszą większego efektu i resort nie widzi większych korzyści z nich płynących dla całej gospodarki. Wiceminister zaznaczył, że wprowadzenie w życie propozycji resortu gospodarki przyniosłoby korzyść oszczędzającym i bankom, choć na pewno byłby to uszczerbek dla budżetu.

Podatek od zysków kapitałowych, zwany podatkiem Belki, wynosi obecnie 19 proc. Obłożone nim są dochody z odsetek od oszczędności, lokat, obligacji, dywidend i ze zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych.

(Źródło: PAP)