e-Podatki

Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo podatników 2011-08-30


Zdaniem ekspertów Business Centre Club zwiększenie liczby wydawanych interpretacji ogólnych będzie miało pozytywny wpływ na poziom wiedzy i świadomości podatników. Korzystne będzie również ujednolicenie praktyki organów administracji skarbowej, czyli zwiększy się bezpieczeństwo prawne. Przepis poszerzający bazę podatników, którzy mogą się starać o wydanie interpretacji ogólnej zawiera projekt tzw. ustawy deregulacyjnej-bis, nad którą pracuje teraz Senat RP.

Zgodnie z nowymi przepisami, możliwość wnioskowania do Ministerstwa Finansów o wydanie interpretacji ogólnej będą miały organizacje pracodawców i związki zawodowe oraz każdy podatnik. Projektodawcy uważają, że zmiany w Ordynacji podatkowej mają zapewnić podatnikom szerszy dostęp do wiedzy nt. stanowiska naczelnego organu administracji skarbowej wobec najbardziej poważnych problemów wykładni i stosowania prawa podatkowego.

Eksperci BCC podają, że tak naprawdę zmiany sprowadzają się wyłącznie do nałożenia na szefa resortu finansów obowiązku wydania interpretacji ogólnej w odpowiedzi na wystąpienie uprawnionego do tego podmiotu. Eksperci uważają, że dużym mankamentem projektowanych przepisów jest ich ograniczenie tylko do podatków oraz brak mechanizmu kontrolnego dla interpretacji ogólnej.

(Źródło: Podatki.biz)